Rozwieranie pił

Rozwieranie pił taśmowych odbywa się przez profesjonalne urządzenie, które kontroluje na bieżąco dokładność rozwarcia i w razie potrzeby przeprowadza korektę w uzębieniu pił. Rozwieranie pił taśmowych to rozchylanie zęba w segmencie lewo, prawo, prosto w stosunku do korpusu piły. Rozwieranie  pił trakowych odbywa się w segmencie lewo, prawo w stosunku do korpusu piły. Rozwarcie zębów piły musi być symetryczne, nie zachowanie tego warunku powoduje problemy eksploatacyjne. Rozwieranie kształtuje zdolności skrawne piły, tworzy lukę międzyzębną, która zapewnia równomierne i całkowite odprowadzenie trocin ze szczeliny rzazu. Rozwarcie powinno zaczynać się na wysokości 1/2 lub 2/3 zęba (w zależności od rodzaju pił i wysokości ostrza) mierząc od jego wierzchołka.

Zalecane wielkości rozwarcia mierzone są na stronę od korpusu piły [mm]:

- w przypadku pił taśmowych:

  • dla drewna miękkiego: 0,40 - 0,65
  • dla drewna twardego i/lub zmarzniętego: 0,30 - 0,45

 

- w przypadku pił taśmowych szerokich tartacznych:

grubość piłyrodzaj drewnawartość rozwarcia
1,0 - 1,25 świeże, miękkie 0,60 - 0,75
1,0 - 1,25 twarde, zmarznięte 0,50 - 0,65
1,3 - 1,47 świeże, miękkie 0,70 - 0,85
1,3 - 1,47 twarde, zmarznięte 0,60 - 0,75
1,5 - 1,83 świeże, miękkie 0,80 - 0,95
1,5 - 1,83 twarde, zmarznięte 0,70 - 0,85

 

 

- w przypadku pił trakowych do traków pionowych:

grubość piłyrodzaj drewnawartość rozwarcia
2,2 świeże, miękkie 0,90 - 0,95
2,2 twarde, zmarznięte 0,80 - 0,85
2,45 świeże, miękkie 0,95 - 1,00
2,45 twarde, zmarznięte 0,85 - 0,90

 

 

Dostępne usługi:

  • rozwieranie pił taśmowych produkcji Ro-Ma
  • rozwieranie pił trakowych
Odwiedź nas

Ro-Ma Zakłady Narzędzi
Skrawających Sp. z o.o
ul. Nadrzeczna 7, Siestrzeń
96-321 Żabia Wola

Skontaktuj się z nami

tel. +48 46 857 89 50
fax +48 46 857 89 51

e-mail: info@ro-ma.pl

© RO-MA - All Rights Reserved