Zgrubianie pił

We wrześniu 2006 Ro-Ma poszerzyła zakres oferowanych usług o zgrubianie uzębienia pił. Usługa ta świadczona jest w zakresie pił taśmowych szerokich tartacznych. Zgrubianie wykonywane jest na sterowanym hydraulicznie automacie ISELI STA. Automat ISELI STA umożliwia zgrubianie i egalizację pił w jednym przejściu roboczym. Egalizowanie polega na ukształtowaniu bocznych krawędzi, jednakowego wymiaru na stronę i kształtu.

Uzębienie zgrubiane zapewnia jakościowo i ilościowo lepsze wyniki piłowania. Umożliwia zastosowanie w trakcie piłowania zwiększonych posuwów, co pozwala na osiągnięcie większej wydajności pilarek. Zgrubianie podwyższa twardość ostrza średnio o 2 HRC, przedłuża jego trwałość. Zastosowanie pił z uzębieniem zgrubianym poprawia dokładność piłowania, zapewnia gładkość powierzchni piłowanych materiałów. Piły takie pracują równomierniej, gdyż w szczelinie od razu zęby tną całą szerokością krawędzi. Zgrubianie przedłuża trwałość ostrza, co wydłuża czas pracy piły.

 

Zalecane wielkości zgrubiania mierzone są na stronę od korpusu piły [mm]:

- w przypadku pił taśmowych szerokich tartacznych: 

grubość piłyrodzaj drewnawartość rozwarcia
1,0 - 1,25 świeże, miękkie 0,60 - 0,65
1,0 - 1,25 twarde, zmarznięte 0,50 - 0,55
1,3 - 1,47 świeże, miękkie 0,65 - 0,70
1,3 - 1,47 twarde, zmarznięte 0,55 - 0,60
1,5 - 1,83 świeże, miękkie 0,65 - 0,80
1,5 - 1,83 twarde, zmarznięte 0,55 - 0,70

 

 

Dostępne usługi:

  • zgrubianie pił taśmowych szerokich tartacznych
Odwiedź nas

Ro-Ma Zakłady Narzędzi
Skrawających Sp. z o.o
ul. Nadrzeczna 7, Siestrzeń
96-321 Żabia Wola

Skontaktuj się z nami

tel. +48 46 857 89 50
fax +48 46 857 89 51

e-mail: info@ro-ma.pl

© RO-MA - All Rights Reserved