Praca

Koła i rolki prowadzące powinny byc oczyszczone z wiórów i żywicy. Koła taśmowe należy ustawić w jednej płaszczyźnie. Rolki prowadzące należy dosunąć jak najbliżej przecieranego materiału. Ważne jest dbanie o właściwy stan rolek prowadzących. Powierzchnia rolek na całej długości powinna posiadać jednakowy wymiar, niedopuszczalne jest powstanie stożka. Zużyte rolki powodują pękanie pił oraz ich falowanie podczas pracy.

Naciąg piły powinnien być zgodny z DTR posiadanej maszyny. Cięcie należy rozpocząć po uzyskaniu właściwej prędkości. Maksymalna prędkość określona jest w DTR użytkowanej maszyny. Uzależniona jest ona od przecieranego materiału, im twrdsze drewno, tym mniejsza prędkość. Po zakończeniu pracy należy nie pozostawiać piły w stanie naprężonym, konieczne jest poluzowanie naciągu piły.

Czas pracy

Czas pracy piły powinien być zgodny z podanymi zaleceaniami do poszczególnych pił. Pozwoli to uniknąć przegrzania i nadmiernego zmęczenia piły. Następnie zalecane jest odłożenie piły do odpoczynku na około 12 godzin i jej ostrzenie.

Chłodzenie

Wysokie parametry przecierania drewna powodują przegrzanie uzębienia. W czasie pracy wymagane jest zapewnienie poprawnego chłodzenia piły i ewentualna korekta jej naprężenia, gdyż zmiany temperatury piły mogą mieć wpływ na wartość jej naprężenia.

Odwiedź nas

Ro-Ma Zakłady Narzędzi
Skrawających Sp. z o.o
ul. Nadrzeczna 7, Siestrzeń
96-321 Żabia Wola

Skontaktuj się z nami

tel. +48 46 857 89 50
fax +48 46 857 89 51

e-mail: info@ro-ma.pl

© RO-MA - All Rights Reserved