Problemy - piły taśmowe średnie

Pękanie we wrębie zęba

 

 

 

 

 możliwe przyczynyproponowane rozwiązanie
ostrzenie tylko fragmentu profilu zęba ostrzyć piłę po całym profilu zęba
przypalenia wrębów pozostałe po ostrzeniu,
głębokie rysy na pile pozostałe po ostrzeniu
dobrać odpowiednią ściernicę, kształtować profil ściernicy,
stosować chłodzenie i właściwy posuw podczas ostrzenia
tępe ostrze przerwać pracę, naostrzyć piłę
niewłaściwe rozwarcie (za małe, za duże, niesymetryczne) skorygować rozwarcie
przegrzana piła - ciągła praca bez odpoczynku stosować się do podanych zaleceń
zbyt mały promień zaokrąglenia wrębu naostrzyć piłę - zwiększyć promień
niewłaściwy naciąg piły ustawić zgodnie z DTR maszyny
za mała średnica kół taśmowych użyć piły o mniejszej grubości
ostrza znalazły się w materiale przed osiągnięciem właściwej prędkości cięcie rozpocząć po osiągnięciu prędkości - zgodnie z DTR maszyny
nie zwolnienie naciągu piły po zakończeniu pracy zawsze luzować naciąg piły po zakończeniu pracy

 

 

 

Pękanie od strony grzbietu

 

 

 

 

 możliwe przyczynyproponowane rozwiązanie
niewłaściwy naciąg piły ustawić zgodnie z DTR maszyny
za duży posuw - przeciążenie piły zmniejszyć posuw
przegrzana piła - ciągła praca bez odpoczynku stosować się do podanych zaleceń
zły stan kół taśmowych,
brak ustawienia ich w jednej płaszczyźnie
dokonać regulacji kół taśmowych,
skorygować ich ustawienie
niewłaściwie ustawione, zużyte lub zanieczyszczone rolki prowadzące przesunąć rolki blisko strefy cięcia; oczyścić, ustawić
niewłaściwa szerokość rolek prowadzących dla danej szerokości piły odpowiednio dobrać rolki prowadzące
drgania kół lub przekładni, bicie promieniowe kół wymienić zużyte łożyska

 

 

 

Falowanie piły

 

 

 

 

 możliwe przyczynyproponowane rozwiązanie
niewłaściwe rozwarcie (za małe, niesymetryczne) skorygować rozwarcie
pozostawiony zbyt duży grat po ostrzeniu usunąć grat i skorygować rozwarcie
mała prędkość cięcia, za duży posuw sprawdzić i skorygować naciąg pasków napędowych i piły; zmniejszyć posuw
przemieszczenie się ostrzy piły po kołach taśmowych (jednostronne zmniejszenie rozwarcia) użyć szerszej piły, poprawić symetryczność rozwarcia
niewłaściwy naciąg piły ustawić zgodnie z DTR maszyny
niestabilne zamocowanie ciętego materiału poprawić zamocowanie
zużycie łożyska kół, rolek, luzy w układzie naciągu piły wymiana (remont)

 

 

Odwiedź nas

Ro-Ma Zakłady Narzędzi
Skrawających Sp. z o.o
ul. Nadrzeczna 7, Siestrzeń
96-321 Żabia Wola

Skontaktuj się z nami

tel. +48 46 857 89 50
fax +48 46 857 89 51

e-mail: info@ro-ma.pl

© RO-MA - All Rights Reserved